میزبانی وردپرس حرفه‌ای

WP 2GB NVME

2G NVME DISK
پردازنده 2 هسته
رم فیزیکی 4 گیگابایت
پردازش ورودی 300 عدد
ورودی/خروجی 25MB/s
ترافیک نامحدود
Litespeed
FREE SSL
CPanel
CLoudLinux
PHP Selector

WP 3GB NVME

5G NVME DISK
پردازنده 2 هسته
رم فیزیکی 4 گیگابایت
پردازش ورودی 300 عدد
ورودی/خروجی 25MB/s
ترافیک نامحدود
Litespeed
FREE SSL
CPanel
CLoudLinux
PHP Selector

WP 10GB NVME

10G NVME DISK
پردازنده 2 هسته
رم فیزیکی 4 گیگابایت
پردازش ورودی 300 عدد
ورودی/خروجی 25MB/s
ترافیک نامحدود
Litespeed
FREE SSL
CPanel
CLoudLinux
PHP Selector

WP 30GB NVME

2G NVME DISK
پردازنده 2 هسته
رم فیزیکی 4 گیگابایت
پردازش ورودی 300 عدد
ورودی/خروجی 25MB/s
ترافیک نامحدود
Litespeed
FREE SSL
CPanel
CLoudLinux
PHP Selector